Zgodnie z kalendarzem parlamentarnym do końca bieżącej kadencji odbędą się trzy posiedzenia Sejmu – z czego ostatnie zostało zaplanowane na połowę września. Tymczasem wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń zapowiada w „Gazecie Prawnej”, że jeszcze w tej kadencji zostaną przyjęte opracowane przez rząd zmiany w Prawie budowlanym, których konsultacje niedawno dobiegły końca. To z kolei z pewnością oznacza przyspieszenie prac nad opublikowanym już projektem noweli. Z wywiadu wiceministra wynika, że rząd chce osiągnąć przede wszystkim uproszczenie procedur i przyspieszenie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Rzeczywiście jeżeli przepisy zostaną uchwalone do połowy września, jest szansa, że najpóźniej od Nowego Roku ubiegając się o pozwolenie na budowę inwestor będzie musiał złożyć mniej więcej o połowę mniej dokumentów, a budowa takich obiektów jak paczkomaty zostanie w ogóle zwolniona z obowiązku uzyskiwania pozwolenia.

Oczywiście projekt – co wielokrotnie było już podkreślane – zmierza w kierunku znacznego uproszczenia spraw budowlanych oraz zwiększenia swobody inwestora. Jednak wprowadzenie w życie tego projektu wcale nie musi oznaczać pozytywnej rewolucji na rynku budowlanym. Wszystko zależy od tego, w jakim kierunku podążą zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym. Rozesłany blisko miesiąc temu projekt tychże zmian do tzw. prekonsultacji niestety nie napawa optymizmem. Oczywiście na tak wczesnym – właściwie nieoficjalnym – etapie prac legislacyjnych właściwie wszystkie kwestie pozostają otwarte, jednak wydaje się, że ustawodawca ma bardzo silne przekonanie o konieczności odejścia od rozwiązań, które w ostatnich latach funkcjonowały stosunkowo dobrze. Mowa tu zwłaszcza o decyzji o warunkach zabudowy, których wydawanie ma zostać ograniczone do absolutnego wyjątku. Niestety jednocześnie projektodawcy nie przewidują mechanizmów – w tym finansowych – zabezpieczających uchwalenie przez gminy nowych aktów planowania przestrzennego. Dlatego wydaje się, że ustawodawca popełnia błąd rozdzielając prace nad nowelą Prawa budowlanego oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.