W ostatnią środę, 31 lipca, Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt noweli Prawa budowlanego – to z kolei oznacza, że podczas najbliższego posiedzenia zajmie się nim Rząd. Takie tempo prac legislacyjnych powoduje, że najpewniej Parlament będzie procedował nowelę jeszcze w tej kadencji, a więc w ciągu najbliższych kilku miesięcy ma ona szanse wejść w życie. W porównaniu do pierwotnych rozwiązań, jej obecne brzmienie zakłada pewne doprecyzowanie wymagań dotyczących projektu technicznego oraz wprowadza  karę w wysokości 5 000 złotych za prowadzenie robót budowlanych bez wymaganego projektu. Co ciekawe autorzy projektu chcą karać także przedsiębiorców sieciowych za opóźnienia w wydawaniu decyzji o warunkach przyłączenia do sieci. W przypadku firm energetycznych kara ma wynieść 1500 złotych za każdy dzień opóźnienia, natomiast dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych 500 złotych. Ponadto projektant będzie miał obowiązek określić, czy istnieje możliwość przyłączenia budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Nowela obejmie także zasady zmiany przeznaczenia budynków – w takich sytuacjach konieczne stanie się sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej. Oczywiście rozwiązanie to będzie dotyczyć przede wszystkim tych, którzy mają zamiar np. rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – zwłaszcza związanej z przebywaniem dużej ilości osób – w budynkach, które nie zostały zrealizowane w takich celach, a więc przykładowo w domach jednorodzinnych. Poza tym autorzy projektu chcą zlikwidować obowiązek uzyskiwania zezwolenia na realizację przydomowego tarasu, czy instalacji gazowej. Jednocześnie najważniejsze z dotychczasowych założeń noweli pozostają bez zmian: uproszczenie wymagań dla projektu koniecznego do uzyskania pozwolenia na budowę, czy rozszerzenie katalogu zmian w istniejącym budynku możliwych do przeprowadzenia bez dopełniania jakichkolwiek formalności. W każdym razie wydaje się, że prace nad nowymi regulacjami Prawa budowlanego w coraz lepszym stopniu realizują ich zasadniczy cel, a więc zwiększenie swobody właściciela nieruchomości w realizacji inwestycji i na etapie jej użytkowania oraz ułatwienie w jego kontaktach z właściwymi organami administracji.