Zakończyło się opiniowanie rządowego projektu noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii. Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim UPROSZCZENIE PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BRANŻY OZE.

W ramach noweli ustawodawca ma zamiar WPROWADZIĆ NOWĄ DEFINICJĘ MAŁEJ INSTALACJI. Zgodnie z projektem zostanie za nią uznana między innymi instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

W myśl projektu ma też zostać podniesiony PRÓG MOCY OSIĄGALNEJ CIEPLNEJ W SKOJARZENIU DLA INSTALACJI ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII dla małych instalacji.

Poza tym projektodawcy mają zamiar przedłużyć do 30 czerwca 2045 roku obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez MIKROINSTALACJE OZE DZIAŁAJĄCE POZA SYSTEMEM PROSUMENCKIM; zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo PRAWA DO DOPŁATY DO CENY RYNKOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W RAMACH SYSTEMÓW FIT ORAZ FIP oraz zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.