Finansowanie

Sprawne pozyskanie finansowania na korzystnych dla przedsiębiorstwa warunkach to podstawa dobrej inwestycji. Klientom oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie starań o środki na realizację biznesowych planów oraz późniejszej obsługi należności. Współpraca z nami oznacza gwarancję finansowej stabilności projektów poprzez dopasowanie ich do możliwości inwestora oraz uwarunkowań rynkowych.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

  • analizy i przygotowania dokumentacji kredytowej, a także umów zabezpieczenia na potrzeby konsolidacji lub restrukturyzacji zadłużenia podmiotów gospodarczych,
  • doradztwa i rekomendacji, a także reprezentowania podmiotów w pozyskiwaniu finansowania inwestycji,
  • doradztwa w pozyskiwaniu finansowania na rynkach kapitałowych, w tym działania obejmujące emisję obligacji oraz innych instrumentów dłużnych, a także emisję akcji na rynku publicznym,
  • reprezentowania podmiotów ubiegających się o finansowanie.

Przez lata obecności na rynku wyspecjalizowaliśmy się we wsparciu biznesu w finansowaniu projektów. Dzięki nam Klienci podejmowali bezpieczne decyzje, a ich inwestycje kończyły się sukcesami.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

  • doradztwo na rzecz banku w związku z finansowaniem zakupu kilku nieruchomości komercyjnych przez inwestora i zabezpieczenia finansowania w ramach jednego portfela kredytowego,
  • doradztwo w związku z zawarciem umowy kredytowej na finansowanie budowy drugiej linii metra w Warszawie,
  • doradztwo w związku z pozyskaniem finansowania w kwocie 3,2 mld zł na realizację planu inwestycyjnego, obejmującego budowę oczyszczalni ścieków „Czajka” oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
  • reprezentowanie banku w transakcjach obejmujących pozyskiwanie finansowania na zakup lub budowę centrów handlowych, centrów biurowych oraz innych projektów komercyjnych.