Spory

Klienci mogą korzystać z naszego doradztwa w sporach cywilnych, gospodarczych, karnych, gospodarczych, administracyjnych oraz w sporach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Jesteśmy do ich dyspozycji na każdym etapie sprawy – od przygotowania strategii działania i oceny szans na pozytywne rozstrzygnięcie po reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji. Współpraca z nami oznacza dostęp do sprawdzonego procesu zarządzania sporami, m.in. do oprogramowania służącego obsłudze postępowań sądowych.

Klienci mogą korzystać z naszych doświadczeń w zakresie:

 • analizy dokumentacji,
 • wydawania rekomendacji dotyczących przebiegu postępowania i szans na jego pozytywne rozstrzygnięcie,
 • przygotowania strategii procesowej,
 • reprezentowania w postępowaniu ugodowym lub mediacyjnym,
 • zastępstwa procesowego w postępowaniu we wszystkich instancjach (również w: Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Trybunale Konstytucyjnym),
 • reprezentowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i innymi instytucjami międzynarodowymi,
 • reprezentowania przed sądami polubownymi i arbitrażowymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą,
 • kompleksowego zarządzania roszczeniami (claim management).

Nasza dotychczasowa praktyka w obszarze doradztwa i prowadzenia sporów obejmuje szereg spraw o często wielomilionowej wartości. Klienci korzystali z naszych usług przy swoich sztandarowych projektach o ogólnokrajowym znaczeniu.

Wybrane przykłady zrealizowanych przez nas zadań:

 • doradztwo w sporach dotyczących budowy autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7,
 • doradztwo w procesie budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie w sporach wynikających z realizacji tego przedsięwzięcia,
 • doradztwo dla spółki publicznej w postępowaniach sądowych dotyczących spraw pracowniczych,
 • doradztwo na rzecz operatora sieci luksusowych hoteli w sporach dotyczących niewykonania umowy przez jednego z największych operatorów turystycznych w Polsce,
 • doradztwo na rzecz inwestora nieruchomościowego we wszystkich sprawach inwestycyjnych przed organami administracji i sądami administracyjnymi,
 • doradztwo dla jednej z największych prywatnych grup energetycznych w sporach przed sądami administracyjnymi dotyczącymi wszystkich etapów procesu budowlanego,
 • doradztwo na rzecz prywatnego inwestora w sporze o naruszenie dóbr osobistych przez przeciwników inwestycji.