Wczoraj Senat opowiedział się za ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Oznacza to zakończenie zasadniczej części procesu legislacyjnego, która otwiera możliwość złożenia przez prezydenta podpisu pod ustawą, a tym samym jej publikacji i wejście w życie. TO ZAŚ Z PEWNOŚCIĄ BĘDZIE PRAWDZIWY PRZEŁOM DLA CAŁEGO RYNKU OFFSHORE.

Do tej pory przedsiębiorcy działający w tej branży funkcjonowali w swego rodzaju PRAWNEJ PRÓŻNI, co z kolei znacząco hamowało ich rozwój – a zwłaszcza INWESTYCJE W FARMY WIATROWE NA MORZU BAŁTYCKIM.

W tym kontekście warto przypomnieć, że ustawa reguluje między innymi ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE PUBLICZNE NA BUDOWĘ FARM WIATROWYCH NA BAŁTYKU; kwestie dotyczące przyłączenia wytwórców do sieci, czy BUDOWY, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI TEGO RODZAJU FARM.

Oczywiście wejście w życie ustawy otworzy nowy rozdział w ROZWOJU W POLSCE OZE, a tym samym będzie stanowić ważny etap w transformacji energetycznej.

Pozostaje mieć nadzieje na właściwe wykorzystanie i stosowanie ustawy o offshore. W KOŃCU DOBRE PRAWO TO NIE TYLKO KWESTIA PRZEPISÓW, ALE RÓWNIEŻ – A MOŻE PRZEDE WSZYSTKIM – ICH RACJONALNEGO STOSOWANIA.