Poprzedni rok był wyjątkowo korzystny dla frankowiczów – w sądach zapadło co najmniej kilkaset wyroków unieważniających umowy o kredyt frankowy, a tego rodzaju rozstrzygnięcia stanowiły zdecydowaną większość spośród wszystkich wygranych.

Jednocześnie, jak podaje Rzeczpospolita, banki posiadające duży portfel kredytów frankowych PRZYGOTOWUJĄ CORAZ WYŻSZE REZERWY związane z ryzykiem prawnym dotyczącym tego rodzaju produktów, a niektóre z nich OFERUJĄ SWOIM KLIENTOM PROPOZYCJE UGODOWEGO ROZWIĄZANIA SPORU.

Biorąc pod uwagę utrwalające się trendy w orzecznictwie, WYGRANIE SPRAWY FRANKOWICZA Z BANKIEM JEST WIĘC WYSOCE PRAWDOPODOBNE. Dlatego z punktu widzenia kredytodawców ugoda jest najprostszym rozwiązaniem.

Jednak w żadnym wypadku nie oznacza to, iż każda propozycja ugody jest korzystna dla kredytobiorcy – zawsze należy szczegółowo przeanalizować złożoną ofertę i zestawić ją z efektami możliwymi do osiągnięcia przed sądem.

Poza tym ugoda powinna zawsze DEFINITYWNIE KOŃCZYĆ SPÓR, odnosząc się do wszelkich roszczeń mogących wynikać z wykonywania umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do franka.