W ostatnim czasie sporo miejsca w mediach poświęca się problematyce skutków przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego we własność. Tymczasem w Nowy Rok wchodzi w życie wiele innych, nie mniej istotnych zmian w prawie. Zalicza się do nich także nowela Prawa zamówień publicznych, dotycząca pracowniczych planów kapitałowych. 1 stycznia 2019 roku ulegnie rozszerzeniu przesłanka wyłączenia stosowania PZP w stosunku do umów z zakresu prawa pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 pkt 4 Prawa zamówień publicznych regulacje te nie będą stosowane do umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.  W połączeniu z innymi zmianami oznacza to, że od Nowego Roku w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy trzeba będzie uwzględniać sposób wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku rewizji zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Oczywiście zmiany te znajdą zastosowanie tylko w przypadku, gdy będą one miały wpływ na koszty realizacji zamówienia przez wykonawcę.