HRE Think Tank w swoim raporcie zatytułowanym „Ile mieszkań brakuje w Polsce?” stawia tezę, iż aktualnie deficyt mieszkań w naszym kraju wynosi 2,1 mln lokali, a w ciągu najbliższych dwunastu lat liczba ta wzrośnie o kolejne 600 tys. Warto podkreślić – na co zwracają uwagę autorzy raportu – że w Polsce budownictwo mieszkaniowe koncentruje się w 4-5 województwach najczęściej w okolicach największych miast. To z kolei powoduje sytuacje, w której 120-180 tys. mieszkań oddawanych każdego roku do użytku tak naprawdę stanowi odpowiedź na potrzeby jedynie niewielkiej części zainteresowanych wynajmem, czy kupnem własnego lokum. Rzeczywiście statystyki te mogą robić wrażenie, a jednocześnie dobitnie pokazują, jak bardzo polski rynek nieruchomości potrzebuje nowych inwestycji – a tym samym regulacji prawnych sprzyjających budownictwu.

Niestety do tej pory rządzącym nie udało się znaleźć remedium na te problemy, a niestety większość zainteresowanych nie jest w stanie samodzielnie osiągnąć zdolności kredytowej, stąd też bez pomocy państwa nie mają co liczyć na zakup własnego mieszkania. Wiele dotychczasowych propozycji rozwiązania tej sytuacji zawiodło, stąd może najwyższy czas na szeroką skalę sięgnąć po formułę partnerstwa publiczno-prywatnego? Tak naprawdę jest ona wręcz idealna do realizacji inwestycji mieszkaniowych. Przede wszystkim wynika to z faktu, że w rękach publicznych ciągle znajduje się sporo atrakcyjnych, a niezagospodarowanych gruntów. Natomiast sektor prywatny posiada wszelkie doświadczenie i zasoby potrzebne do skutecznej realizacji inwestycji mieszkaniowej. Poza tym trzeba pamiętać, że PPP daje bardzo elastyczne możliwości połączenia potencjału publicznego i prywatnego – w zależności od potrzeb i inwencji partnerów. W praktyce najczęściej spotyka się rozwiązania polegające na budowie przez podmiot prywatny określonej ilości mieszkań i udostepnienie ich gminie do zasiedlenia, przy pozostawieniu ich zarządu stronie prywatnej. Spotyka się także umowy PPP zakładające, że w zamian za odnowienie i wybudowanie dodatkowych mieszkań komunalnych podmiot prywatny może wybudować także lokale na sprzedaż. W każdym razie wydaje się, że obecnie PPP to jedyna alternatywa dla niewydolnych programów mieszkaniowych.