Obowiązujące od początku roku Prawo zamówień publicznych pod wieloma względami zmieniło relacje pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Warto skorzystać z nowych możliwości, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE NEGOCJACJI POMIĘDZY POTENCJALNYMI STRONAMI KONTRAKTU.

Najlepszym przykładem tego rodzaju zmian jest wprowadzenie TRZECH WARIANTÓW trybu podstawowego. O ile regulacje dotyczące pierwszego z nich właściwie odpowiadają dawnemu przetargowi nieograniczonemu, O TYLE W DWÓCH POZOSTAŁYCH USTAWODAWCA DOPUŚCIŁ NEGOCJACJE POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI.

Oczywiście – biorąc pod uwagę niewielkie znaczenie trybów „negocjacyjnych” w praktyce stosowania poprzedniego Prawa zamówień – jest to poważna zmiana.

Warto pamiętać, że NAJSZERSZE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NEGOCJACJI DOTYCZĄ WARIANTU TRZECIEGO, gdzie ich przedmiotem mogą być szeroko rozumiane warunki zamówienia, a ich głównym celem jest podniesienie jego efektywności.

Jednocześnie nie ma wątpliwości, że rzeczywiste wprowadzenie w życie nowych przepisów będzie wymagało DUŻYCH ZMIAN W PRAKTYKACH ZAMAWIAJĄCYCH. Warto jednak zachęcać ich do otwartości na negocjacje, gdyż ich dobre przeprowadzenie jest szansą na lepszego przygotowanie zamówienia.