Nie ma wątpliwości, że w ostatnich kilkunastu miesiącach rynek fotowoltaiki przeżywa bardzo intensywny rozwój. Jednak w niedługiej perspektywie mogą pojawić się problemy, które go zahamują – JAKIE SĄ PAŃSTWA PROGNOZY W TYM ZAKRESIE?

Instytut Energetyki Odnawialnej podaje, że w 2020 roku w Polsce ze źródeł fotowoltaicznych wyprodukowano 1,5% energii elektrycznej. JEDNAK W ROKU 2021 ODSETEK TEN WYNIESIE JUŻ 3,5%.

Jednocześnie Instytut w swoim raporcie wskazuje także na OGRANICZENIA, NA KTÓRE W NAJBLIŻSZYM CZASIE MOŻE NATRAFIĆ RYNEK FOTOWOLTAIKI.

Wśród nich wymienia się między innymi DOSTĘPNOŚĆ DO SIECI I DŁUGOTRWAŁE OCZEKIWANIE NA WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA, BIUROKRACJĘ, NIEJASNE I CZĘSTO ZMIENIAJĄCE SIĘ PRZEPISY.

Myślę, że skoro udało się spopularyzować źródła PV wśród prosumentów, warto przejść do bardziej zaawansowanych projektów, wspierając budowę magazynów energii czy farm fotowoltaicznych. Niestety, obecnie największe trudności dotyczą realizacji właśnie tego rodzaju inwestycji.