Do końca zeszłego roku niektórzy przedsiębiorcy mieli obowiązek zarejestrowania się w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – popularnie znany, jako BDO. Niestety niejasności związane z funkcjonowaniem Rejestru oraz brak odpowiedniej kampanii informacyjnej doprowadziły do sytuacji, w których wielu przedsiębiorców po prostu nie zdążyło wypełnić obowiązku rejestracyjnego. Ustawodawca jednak postanowił zareagować na ten problem. W ostatnich dniach Sejm przyjął projekt noweli ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu porządku w gminach. Jedną z najważniejszych z zakładanych zmian jest umożliwienie przedsiębiorcom prowadzenia „papierowej” ewidencji jeszcze przez blisko pół roku – do końca czerwca 2020 roku. Jednak same zasady prowadzenia ewidencji najpewniej nie ulegną zmianie, co z kolei oznacza m.in. konieczność wydania dla każdego transportu karty przekazania odpadów. Jednocześnie ustawodawca nakłada obowiązek przeniesienia prowadzonej dokumentacji „papierowej” do Rejestru. Na czynność tę wszyscy zobowiązani będą mieć czas do końca lipca br.

 

Analogicznie trzeba będzie postąpić w przypadku awarii systemu BDO. W takich sytuacjach przedsiębiorca – co poniekąd oczywiste – nie będzie musiał wpisywać stosownych informacji, jednak trzeba będzie je uzupełnić po usunięciu awarii. Niedopełnienie tych obowiązków będzie wiązać się z możliwością nałożenia grzywny na przedsiębiorcę. Warto wspomnieć, że projekt wydłuża także termin złożenia stosownych sprawozdań przez prowadzących działalność gospodarczą – tutaj miarodajny również będzie dzień 30 czerwca 2020 roku. Oczywiście nowela rozwiązuje główne problemy przedsiębiorców objętych obowiązkiem rejestracji BDO wraz ze wszystkimi związanymi z tym kwestiami, jednak ciągle nie jest obowiązującym prawem. Biorąc pod uwagę, że przedmiotowy projekt był już procedowany przez Senat, a Sejm zaakceptował poprawki zgłoszone przez wyższą izbę Parlamentu, procedura legislacyjna została praktycznie zakończona – a sam projekt zostanie skierowany do Prezydenta. W momencie, w którym złoży on swój podpis pod nowelą, będzie można korzystać z nowych rozwiązań.