Tematyka konsorcjów i ich działalności budzi liczne wątpliwości. Nieuregulowane prawnie kwestie czy szczątkowa praktyka to niektóre źródła niepewności.

Podczas zawierania konsorcjum jego członkowie nie są w stanie przewidzieć niektórych zagrożeń. Mimo tego da się jednak, naszym zdaniem, uniknąć wielu pułapek i odpowiednio wcześnie zabezpieczyć swoje interesy.

Podczas naszego spotkania opowiemy Państwu, jak to zrobić. Wyposażymy Państwa w odpowiednią dawkę wiedzy teoretycznej, ale również pokażemy na konkretnym przykładzie, co można uczynić, aby ochrona Państwa biznesu była skuteczna.

Skupimy się na głównym problemie konsorcjum, jakim jest niewypłacalność jednego z jego członków. Zagadnienie zostanie poruszone w kontekście Prawa Zamówień Publicznych.

 

AGENDA:

Część teoretyczna

  1. Wprowadzenie do typów konsorcjów
  2. Roszczenia osób trzecich, to jest niebędących członkami konsorcjum, wobec jednego z jego członków oraz ich wpływ na konsorcjum
  3. Wpływ niewypłacalności konsorcjanta na relacje wewnętrzne, czyli dotyczące uczestników konsorcjum (ze szczególnym uwzględnieniem syndyka)
  4. Wpływ niewypłacalności konsorcjanta na relacje zewnętrzne (np. z Zamawiającym, dostawcami, usługodawcami, podwykonawcami etc.)

Część praktyczna

Możliwe strategie zabezpieczenia się na wypadek niewypłacalności członka konsorcjum – omówienie – krok po kroku – konkretnego przypadku połączone z dyskusją uczestników webinaru.

 

Każdy uczestnik otrzyma od nas pełen pakiet informacji w postaci:

  • materiałów prezentowanych podczas webinaru
  • szczegółowego opisu omawianych kwestii

 

Zapraszamy 13 STYCZNIA 2022 (czwartek) w godzinach 10.00-12.00. Forma hybrydowa

Zapisy na:  https://pzpb.sorga.pl/rekrutacja?r=Warsztaty

Więcej szczegółów dot. spotkania oraz prelegentów: https://pzpb.com.pl/2022/01/03/spotkanie-e-akademii-pzpb-jak-sie-zabezpieczyc-na-wypadek-niewyplacalnosci-czlonka-konsorcjum-webinar-13-01-g-10-00/