Pozostawienie decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzenie zintegrowanych planów inwestycyjnych oraz nowych aktów planowania przestrzennego – zgodnie z zapowiedziami to najważniejsze założenia reformy planowania przestrzennego, która ma wejść w życie w przyszłym roku.

Opowiedział o nich – w wywiadzie dla Prawo.pl – wiceminister Rozwoju i Technologii.

JEDNYM Z CIEKAWSZYCH ROZWIĄZAŃ WYDAJE SIĘ WPROWADZENIE ZINTEGROWANYCH PLANÓW INWESTYCYJNYCH.

Miałyby to być umowy zawierane pomiędzy gminą a inwestorem, na mocy których realizowano by niezbędną infrastrukturę, przykładowo drogową lub wodociągową.

Pomimo tego, że projekt wydaje się bardzo interesujący, wszystko może rozbić się – jak w przypadku innych tego rodzaju inicjatyw – o NIECHĘĆ SAMORZĄDÓW.

Pozytywnie należy także ocenić DEKLARACJĘ POZOSTAWIENIA W SYSTEMIE PRAWA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY. Jest to wręcz niezbędny ruch do tego, aby zagwarantować możliwości realizacji inwestycji w wielu miejscach, gdzie po prostu nie ma stosownych aktów planowania przestrzennego.

Przy czym w zamyśle projektodawców nie będzie już bezterminowa – utraci ważność po trzech lub pięciu latach.