Do wypełnienia nałożonego przez KIO obowiązku dodatkowego wyjaśnienia przyjętej kalkulacji ceny wystarczy zadanie wykonawcy przez zamawiającego PYTAŃ WSKAZANYCH W SENTENCJI ORZECZENIA.

Sąd Okręgowy w Warszawie pod koniec sierpnia potwierdził wcześniejsze orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, w której ta stwierdziła, że zadanie przez zamawiającego pytań wprost wskazanych w sentencji orzeczenia – a dotyczących wyjaśnień zaproponowanej ceny – jest WYSTARCZAJĄCE DO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU NAŁOŻONEGO PRZEZ KIO.

W sprawie Krajowa Izba wskazała minimalny katalog pytań, na które powinien odpowiedź wykonawca, wyjaśniając wysokość zaproponowanej ceny.

Natomiast w skardze zarzucono, że skoro katalog ten miał charakter minimalny ZAMAWIAJĄCY POWINIEN GO ROZSZERZYĆ O KWESTIE SZCZEGÓŁOWE.

Z zarzutami nie zgodziła się ani KIO, ani warszawski Sąd Okręgowy podnosząc, że ZAMAWIAJĄCY WYKONAŁ WYROK ZGODNIE Z JEGO LITERALNĄ TREŚCIĄ. To zaś jest zupełnie wystarczające do prawidłowej realizacji nałożonego obowiązku.

Zresztą przyjęcie odmiennej optyki oznaczałoby, że zamawiający właściwie nigdy nie mogliby być pewni, czy właściwie wprowadzają w życie wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.