WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE ZDECYDOWAŁO O PRZEZNACZENIU CO NAJMNIEJ 30 MLN Z BUDŻETU UNIJNEGO PLANOWANEGO W NADCHODZĄCEJ PERSPEKTYWIE NA HYBRYDOWE PPP. W tym trybie mają być realizowane projekty dotyczące przede wszystkim modernizacji oświetlenia ulicznego oraz poprawy efektywności energetycznej.

Przypomnijmy, że hybrydowe PPP polega na łączeniu wykorzystania środków unijnych – a więc obecnie standardowego sposobu finansowania inwestycji publicznych – z partnerstwem publiczno-prywatnym. JEST TO ŚWIETNY SPOSÓB NA EFEKTYWNE POŁĄCZENIE KORZYŚCI PŁYNĄCYCH Z KAŻDEJ Z TYCH FORMUŁ.

Zobowiązanie to korzystanie z hybrydowego PPP zapisano w umowie zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W dokumencie tym określono warunki dofinansowania oraz najważniejsze przedsięwzięcia, jakie będą realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Warto wspomnieć, że podpisanie omawianego dokumentu otwiera możliwość negocjacji z Komisją Europejską szczegółowych warunków programu.

W KAŻDYM RAZIE NIE MA WĄTPLIWOŚCI, ŻE SIĘGNIĘCIE PO HYBRYDOWE PPP TO DOBRY KROK – POZOSTAJE TRZYMAĆ KCIUKI ZA POWODZENIE W REALIZACJI POWZIĘTYCH ZAMIARÓW.