Od Nowego Roku ruszą prace nad regulacjami odnoszącymi się do firm inwestujących w najem nieruchomości. Okazuje się, że ich głównym celem będzie PRZECIWDZIAŁANIE EWENTUALNEMU WPŁYWOWI TEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI NA DALSZY WZROST CEN NIERUCHOMOŚCI.

Zgodnie ze stanowiskiem przesłanym Polskiej Agencji Prasowej przez Ministerstwo Finansów specjalna KOMISJA POWOŁANA W CELU OPRACOWANIA REGULACJI DOTYCZĄCEJ REIT-ÓW MA ROZPOCZĄĆ SWOJE PRACE NA POCZĄTKU PRZYSZŁEGO ROKU.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów na czele tej komisji stanie Minister Finansów i to za jego pośrednictwem będą przedstawiane propozycje przygotowanych aktów legislacyjnych.

Jednak prace tego zespołu trwają już od kilku miesięcy. Okazuje się, że – zgodnie z informacjami oficjalnie przekazanymi mediom – dotychczas jego członkowie doszli do wniosku, że działalność firm inwestujących w najem nieruchomości MOŻE OKAZAĆ SIĘ KOLEJNYM CZYNNIKIEM DETERMINUJĄCYM WZROST ICH CEN.

To z kolei każe postawić pytanie w jaki sposób takie założenia przełożą się na treść propozycji regulacji prawnych. Wydaje się, że raczej BĘDĄ ONE ZMIERZAĆ DO ZAWĘŻENIA POLA DZIAŁALNOŚCI REIT-ÓW.