Czas pandemii sprzyja różnego rodzaju analizom i prognozom – w końcu właściwie wszyscy zadają sobie pytania dotyczące chociażby wpływu obecnej sytuacji epidemiologicznej na gospodarkę, czy rynek pracy. Nie inaczej jest w przypadku frankowiczów – tym bardziej, że zarówno pandemia, jak i zupełnie inne czynniki mocno wpływają na ich sytuację. Generalnie rzecz ujmując można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: wahania kursu franka spowodowane kryzysem gospodarczym oraz utrwalanie się orzecznictwa korzystnego dla posiadaczy kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty szwajcarskiej. Jednocześnie o ile pierwsza z wymienionych okoliczności ma charakter właściwie niezależny od samych frankowiczów, o tyle na drugą mogą wpływać, chociażby przez inicjowanie nowych spraw przed sądami.

CO NOWEGO W KWESTI KREDYTÓW WE FRANKACH?

Nie sposób udzielić właściwej odpowiedzi na pytanie „co dalej z kredytami frankowymi?” bez analizy sytuacji na rynku walut. Ta zaś jest niepewna, a co za tym idzie kurs franka szwajcarskiego, czy euro od miesięcy utrzymuje się na wysokim poziomie. Oczywiście dla wszystkich frankowiczów wręcz automatycznie oznacza to poważne problemy. Niestety nie sposób precyzyjnie prognozować, jak kurs waluty szwajcarskiej będzie kształtował się w najbliższych miesiącach, jednak raczej nie ma co liczyć na spadki. Wręcz przeciwnie – sytuacja na rynkach światowych raczej prędko się nie ustabilizuje, co zwiastuje, o ile nie dalszy wzrost kursu, to przynajmniej utrzymywanie się go na obecnym poziomie.

W tym kontekście warto rozważyć złożenie pozwu przeciwko bankowi – tym bardziej, że do najnowszych i najważniejszych informacji dotyczących frankowiczów z ostatnich tygodni bez wątpienia należą statystyki świadczące o ich zwycięstwach przed sądami. Wobec bierności ustawodawcy, zainicjowanie sprawy przeciwko bankowi jest właściwie jedynym rozwiązaniem dla posiadaczy kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka. Jak się okazuje, przeważnie ruch ten przynosi spodziewany skutek.

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE FRANKOWICZÓW

Zarówno w lipcu, jak i sierpniu spośród wyroków wydanych w sprawach dotyczących kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego zdecydowana większość zapadła na korzyść konsumentów. Co to oznacza dla frankowiczów? Oczywiście orzeczenia sądowe nie zmieniają stanu prawnego – nadal w Polsce nie obowiązują mechanizmy ustawowe pozwalające na instytucjonalne rozwiązanie problemów frankowiczów. Jednak „dominujące” wyroki sądów są wyrazem najczęściej przyjmowanej wykładni prawa – a więc w przedmiotowych sprawach przede wszystkim regulacji dotyczących klauzul abuzywnych.

To zaś oznacza – mówiąc w pewnym uproszczeniu – że sądy rozpoznające sprawy frankowiczów coraz częściej, wykładając od dawna obowiązujące przepisy, dochodzą do wniosków korzystnych dla posiadaczy tego rodzaju kredytów. Z tego więc względu warto ocenić – korzystając chociażby z pomocy kancelarii specjalizującej się w sprawach frankowiczów – na ile korzystne orzecznictwo przekłada się na realia konkretnej umowy o kredyt frankowy. Operacja ta jest konieczna w celu wyboru odpowiedniej dla danego frankowicza ścieżki rozwiązania jego problemów.

NAJWAŻNIEJSZE AKTUALNOŚCI DLA FRANKOWICZÓW

W każdym razie spośród najważniejszych aktualności dla frankowiczów na czoło wybijają się dwie informacje: utrzymujący się na wysokim poziomie kurs franka szwajcarskiego oraz wyraźnie utrwalająca się linia orzecznicza na korzyść posiadaczy kredytów denominowanych i indeksowanych do waluty szwajcarskiej. To zaś oznacza, że rzeczywiście sytuacja ekonomiczna frankowiczów się pogarsza, jednak mają oni coraz więcej argumentów w walce o swoje prawa. Stąd dobrze wykorzystać tę sytuację.

W tym kontekście warto pamiętać, że wytaczając sprawę cywilną przeciwko bankowi – w ramach zabezpieczenia powództwa – istnieje możliwość ubiegania się o zawieszenie przez sąd spłaty rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. To zaś oznacza, że w przypadku przychylenia się do takiego wniosku przez sąd – co jest coraz bardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę wspominane już trendy w orzecznictwie – w trudnym okresie niekorzystnych wahań kursu franka, konsument nie będzie musiał obawiać się ponoszenia strat związanych ze spłatą comiesięcznych rat.