Kredyt we frankach – sprawdź, jak nasza kancelaria może Ci pomóc

Podstawowym wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się posiadacze kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego jest – obok oczywiście samego podjęcia decyzji o wkroczeniu na drogę postępowania sądowego przeciwko bankowi –  wybór kancelarii zajmującej się frankowiczami. Wygranie tak skomplikowanych – zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym – spraw w pojedynkę wydaje się wręcz niemożliwe, a na pewno niezwykle utrudnione.

Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną wszelkich problemów związanych z kredytami frankowymi. Stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm połączony z indywidualnym podejściem do problemów każdego klienta – dlatego z naszej strony gwarantujemy dedykowanie prawnika zajmującego się daną sprawą. Jednocześnie żargon prawniczy i wyszukaną argumentację zostawiamy na czas walki przed sądem – nasi klienci mogą liczyć na wyjaśnienie zawiłości ich sprawy prostym i przystępnym językiem, dzięki czemu mogą poznać „za” i „przeciw” inicjowaniu sprawy sądowej.

Z tego względu wszelkie decyzje podejmujemy jedynie po wszechstronnym zbadaniu dokumentów i okoliczności danej sprawy, przez co jesteśmy w stanie ocenić szanse na wygranie sprawy z bankiem, a jednocześnie wskazać na czynniki ryzyka, determinujące możliwość przegranej. Stąd frankowicze współpracujący z nami mogą podjąć w pełni świadomą decyzję. Oczywiście w przypadku wyboru naszych usług gwarantujemy pomoc od wspomnianej już wstępnej oceny, poprzez przygotowanie pozwu (w tym profesjonalne wyliczenie wysokości zgłaszanych roszczeń), podjęcie próby mediacji z bankiem, poprzez reprezentację przed sądem – aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

W naszej kancelarii osobą koordynującą sprawy związane z kredytami we frankach jest partner, radca prawny PAWEŁ JADCZAK – kontakt: +48 501 020 441[email protected]

POZNAJ NASZE ARTYKUŁY DOTYCZĄCE KREDYTÓW WE FRANKACH

WYSPECJALIZOWANE KANCELARIE ZAJMUJĄCE SIĘ KREDYTAMI FRANKOWYMI

W każdym razie uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach dotyczących kredytów frankowych jest jedną z kluczowych kwestii, o którą musi zadbać posiadacz tego rodzaju zobowiązania. Oczywiście na rynku funkcjonuje wiele kancelarii prawnych oferujących swoje usługi w tego rodzaju sprawach. Jednak, usługi na najwyższym poziomie mogą zaproponować przede wszystkim ci, którzy w swoim dorobku posiadają już obsługę zagadnień związanych z kredytami we frankach – a tym samym cieszą się odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i umiejętnością precyzyjnej odpowiedzi na obawy i potrzeby klientów.

W każdej dziedzinie prawa należy poszukiwać specjalistów – oczywiście, z formalnego punktu, w zawodach prawniczych, jak dotąd, nie wprowadzono specjalizacji. Jednak nie ma wątpliwości, że przy obecnej skali problemów prawnych, ogromnego wręcz rozrostu legislacji, orzecznictwa oraz doktryny właściwie nie sposób znać się na wszystkim. Tym bardziej, że radcy prawni i adwokaci zajmujący się kredytami we frankach powinni dobrze orientować się nie tylko w prawnych aspektach tego rodzaju instrumentów kredytowych, ale również w ich podłożu ekonomicznym. Bez tego nie sposób prawidłowo ocenić sytuacji posiadacza kredytu frankowego, a zwłaszcza wpływu klauzul indeksacyjnych i denominacyjnych na wysokość samego kredytu. Mówiąc inaczej – pomoc dla frankowiczów musi mieć charakter interdyscyplinarny. Na czym więc powinna ona polegać?

NA CZYM POLEGA POMOC DLA FRANKOWICZÓW?

Opracowanie strategii procesowej w sprawie kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego powinno rozpocząć się od analizy umowy pod względem zawarcia w niej klauzul abuzywnych. Biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo zarówno polskich sądów jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, koncepcja klauzul niedozwolonych (abuzywnych) jest podstawowym środkiem, z którego mogą skutecznie skorzystać właściwie wszyscy frankowicze. Niektórzy – w tym posiadacze kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty szwajcarskiej – są przekonani, że skoro podpisali z bankiem umowę określonej treści, to są bezwzględnie zobowiązani do jej przestrzegania. Nic bardziej mylnego.

Owszem, tzw. zasada swobody umów jest podstawą prawa zobowiązań zakładającą, że o treści danego stosunku prawnego decydują przede wszystkim jego strony. Jednak swoboda ta nie jest nieograniczona – wręcz przeciwnie, nie można zawierać umów, które byłyby chociażby sprzeczne z prawem, czy z zasadami współżycia społecznego. Z tego względu strony oczywiście mogą podpisać umowę dowolnej treści, jednak nie oznacza to, że zawsze będzie ona w pełni skuteczna. Każda z klauzul umownych musi być po prostu zgodna z prawem.

Na gruncie relacji pomiędzy przedsiębiorcami (w tym bankami), a konsumentami (także kredytobiorcami) właściwą równowagę stron oraz zgodność z prawem zawieranych umów, gwarantuje przede wszystkim zakaz stosowania przez przedsiębiorców klauzul niedozwolonych. W myśl unijnego i polskiego prawa są one – ujmując rzecz najogólniej – postanowieniami, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, a jednocześnie kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, tym samym rażąco naruszając jego interesy.

Podstawowym sposobem na odzyskanie pieniędzy straconych w wyniku zawarcia umowy o kredyt frankowy jest doprowadzenie do stwierdzenia przez sąd abuzywności klauzul regulujących zasady indeksacji lub denominacji zobowiązania. Rzeczywiście konsumenci zaciągający kredyt właściwie nie mają możliwości swobodnej negocjacji treści umowy, a najczęściej po prostu podpisują stosowne dokumenty. Z tego względu banki mają – przynajmniej w teorii – nieograniczoną możliwość kształtowania postanowień przyszłej umowy. Stąd jasne jest, że klauzule indeksacyjne i denominacyjne w zdecydowanej większości przypadków nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentami. Jednak – co zostało zasygnalizowane powyżej – w żadnym wypadku nie oznacza to, że po ich podpisaniu przez klienta bezwzględnie obowiązują.

W dotychczasowych wyrokach sądowych, które korzystnie rozstrzygały sprawy wniesione przez frankowiczów podkreślano, że klauzule indeksacyjne i denominacyjne należy uznać za postanowienia abuzywne chociażby z tego względu, że przerzucały całość ryzyka kursowego na konsumenta, czy też były sformułowane w sposób niezwykle utrudniający ich jednoznaczne zrozumienie.

W każdym razie w przypadku, gdy sąd uzna abuzywność klauzuli denominacyjnej lub indeksacyjnej, bank jest zobowiązany oddać swojemu klientowi całą gotówkę, którą nienależnie od niego pobrał na ich podstawie.

To z kolei otwiera jeden z fundamentalnych problemów spraw frankowych, a więc odpowiedź na pytanie, czy żądać nieważności całej umowy czy tylko jej poszczególnych postanowień, a tym samym zwrotu jakiej dokładnie kwoty należy domagać się w pozwie. Niestety, bardzo trudno udzielić generalnej odpowiedzi na te pytania – wszystko zależy po prostu od uwarunkowań konkretnej sprawy.

PRAWNIK – SPECJALISTA OD KREDYTÓW FRANKOWYCH

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej okoliczności, świadczenie pomocy prawnej dla frankowiczów nie należy do zadań łatwych i wymaga szerokiej wiedzy prawniczej i ekonomicznej – w końcu skutki abuzywności klauzul umownych muszą zostać precyzyjnie przeliczone na konkretne kwoty. Nie mniej ważne jest podejście do klienta i zaoferowanie mu skrojonych na jego miarę usług, chociażby w postaci dedykowania opieki prawnika, który nie tylko będzie towarzyszył kredytobiorcy na każdym etapie sprawy, ale przede wszystkim w sposób jasny i czytelny wyjaśni mu wszelkie wątpliwości i zaproponuje najlepsze rozwiązanie problemów. Niestety, brak odpowiedniej strategii działania może przynieść frankowiczom więcej szkód niż pożytków, a także zupełnie niepotrzebnych kosztów.

Adwokat właściwy dla frankowiczów zarówno posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jak i dobrze rozumie problemy tej grupy. Nasz zespół posiada te cechy, dzięki czemu w kancelarii – znajdującej się w centrum Warszawy, przy Placu Małachowskiego – oferujemy usługi na najwyższym poziomie, ściśle dopasowane do potrzeb konkretnego kredytodawcy. Proponujemy dogłębną analizę prawną i faktyczną każdej sprawy, wyjaśnienie wszelkich za i przeciw wniesieniu pozwu, opracowanie precyzyjnej strategii procesowej nastawionej na jak najwyższą skuteczność. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie, dające realne szanse na wygranie sprawy z bankiem, a tym samym odzyskanie pieniędzy utraconych w wyniku zawarcia umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do franka szwajcarskiego. Naszą dewizą jest świadczenie frankowiczom pomocy prawnej na najwyższym poziomie, odpowiadając na ich rzeczywiste potrzeby i obawy.