Rosnące – a właściwie w wielu miastach galopujące – ceny mieszkań powodują coraz większe zainteresowanie klientów kupnem domu jednorodzinnego. Z punktu widzenia dewelopera realizacja tego rodzaju inwestycji stanowi innego rodzaju wyzwanie, niż budowa tradycyjnych osiedli składających się z mieszkań w blokach. W momencie, w którym deweloper postanawia zrealizować osiedle  „pojedynczych” domów jednorodzinnych, przepisy budowlane stosuje się w wielu przypadkach w sposób analogiczny, jak przy budowie osiedla bloków. Nieco inaczej kwestia ta przedstawia się w przypadku zabudowy bliźniaczej, gdzie poszczególne domy nie są od siebie – w sensie technicznym – oddzielone. Wówczas konieczne jest rozważenie szeregu zagadnień, związanych zwłaszcza z prawidłowym zastosowaniem prawno-budowlanej definicji budynku oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Biorąc pod uwagę fakt, że polski ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „dom-bliźniak” powyżej wskazane pojęcia mają pełne zastosowanie także do tego rodzaju inwestycji. W tym kontekście należy przede wszystkim pamiętać, że w modelowej sytuacji, każdy dom jednorodzinny powinien zostać wzniesiony na odrębnej działce.

Oczywiście w praktyce dopuszczalna jest sytuacja, w której deweloper wznosi budynki na jednej działce, a następnie – przed ich oddaniem – dokonuje podziału nieruchomości, jednak rozwiązanie to z wielu względów może nastręczać niepotrzebnych trudności. Przede wszystkim bywa, że dokonanie podziału działki po realizacji prac często okazuje się niezgodne z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy decyzji o warunkach zabudowy. W tym kontekście należy także pamiętać o przepisach przeciwpożarowych, różnicujących poziom wymagań w stosunku do budynków wzniesionych na jednej działce od tych, które zostały zrealizowane na sąsiednich nieruchomościach. W ogóle, aby dany budynek uznać za dwa domy jednorodzinne poszczególne połówki „bliźniaka” muszą zostać podzielone ścianą oddzielenia przeciwpożarowego. To z kolei właściwie wyklucza możliwość istnienia wspólnego dachu. W każdym razie przyjęcie w projekcie rozwiązań, które doprowadzą do niedopuszczalności wyodrębnienia połówek „bliźniaka”, spowoduje powstanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dwoma lokalami.