Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez nowe Prawo zamówień publicznych jest właściwie całkowita cyfryzacja procedur zmierzających do wyboru wykonawcy. Jednak w praktyce jej realizacja napotyka sporo trudności, które może rozwiązać PEŁNA CYFRYZACJA PRACY URZĘDÓW.

Zgodnie z rządowymi założeniami DO 2025 ROKU KAŻDY PUBLICZNY URZĄD POWINIEN POSIADAĆ PROGRAM DO CYFROWEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ.

Rozwiązania te mają opierać się zarówno na państwowym, jak i komercyjnych systemach. Przy czym pierwszy z nich ma być w pełni gotowy już w 2023 roku.

Tego rodzaju zmiany korzystnie wpłyną na zaawansowany proces cyfryzacji zamówień publicznych.

Obecnie wielu zamawiających boryka się z trudnościami związanymi z koniecznością POŁĄCZENIA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ DROGĄ ONLINE Z CZĘSTO TRADYCYJNĄ PRACĄ URZĘDÓW, opartą o papierową dokumentację.

Ujednolicenie standardów ma szanse przyczynić się do przede wszystkim do SKRÓCENIA CZASU POTRZEBNEGO NA PRZEPROWADZENIE WŁAŚCIWEJ PROCEDURY.