Kilka dni temu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jej GŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM JEST UŁATWIENIE INWESTYCJI W OZE.

Wśród wielu zmian warto wyróżnić wydłużenie do 2027 roku możliwości organizacji aukcji OZE oraz upoważnienie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do PRZEKAZYWANIA W DZIERŻAWĘ SPÓŁKOM SKARBU PAŃSTWA GRUNTÓW POD BUDOWĘ INWESTYCJI Z ZAKRESU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ. Przekazanie to ma odbywać się w trybie bezprzetargowym.

Jeżeli nowela wejdzie w życie MAKSYMALNA MOC MAŁYCH INSTALACJI ZOSTANIE OKREŚLONA NA POZIOMIE 1 MW, a nie jak dotychczas 0,5 MW. To zaś będzie oznaczać podwyższenie progu, do którego inwestor planujący budowę tego rodzaju instalacji nie będzie musiał ubiegać się o koncesje.

Ponadto ustawodawca planuje wprowadzenie przepisów, na mocy których w studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie NIE TRZEBA BĘDZIE UWZGLĘDNIAĆ OZE O MOCY DO 0,5 MW.

Natomiast w przypadku nieużytków oraz gruntów klasy piątej i szóstej PRÓG TEN ZOSTANIE OKREŚLONY NA POZIOMIE 1 MW.