Wprowadzenie możliwości budowy domów do 70m2 jedynie po dokonaniu zgłoszenia jest jedną z ważniejszych zapowiedzi zmian dla rynku nieruchomości w ramach Polskiego Ładu. CZY PAŃSTWA ZDANIEM RZECZYWIŚCIE JEST TO ISTOTNA ZMIANA?

Zgodnie z informacjami zawartymi w wykazie prac legislacyjnych rządu, Rada Ministrów jeszcze w bieżącym kwartale ma przyjąć projekt noweli Prawa budowlanego zakładający wprowadzenie powyższego rozwiązania.

Istotą nowych przepisów ma być umożliwienie realizacji tego rodzaju inwestycji mieszkalnych bez kierownika i książki budowy, a JEDYNIE NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA, DO KTÓREGO TRZEBA BĘDZIE DOŁĄCZYĆ PROJEKT BUDOWLANY. Obiekty te będą mogły posiadać dwie kondygnacje.

Co istotne dla niewielkich domów zostanie wprowadzony SPECJALNY TRYB WYDAWANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY. Urzędnicy będą mieli na załatwienie tego rodzaju sprawy 30 dni.

Tymczasem wielu ekspertów wskazuje na zagrożenia związane z tego rodzaju rozwiązaniami – zwłaszcza w zakresie BRAKU KONTROLI TAKICH INWESTYCJI, TAKŻE POD WZGLĘDEM SPEŁNIANIA PRZEZ NIE STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA.