Według raportu stowarzyszenia SolarPower Europe rynek fotowoltaiki w Polsce należy do jednego z najlepiej rozwijających się w Europie. Nie oznacza to jednak, że nie stoją przed nim poważne wyzwania i trudności.

W raporcie zatytułowanym Global Market Outlook for Solar Power 2021-2025 zaliczono do nich ZMIANĘ MODELU ROZLICZEŃ PROSUMENCKICH, OGRANICZENIA W SIECI DYSTRYBUCJI CZY NISKI WSKAŹNIK INWESTYCJI W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW.

Autorzy raportu wskazują, że jednym z najbardziej pożądanych rozwiązań byłaby LIBERALIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH BUDOWY SIECI ENERGETYCZNYCH I UMOŻLIWIENIE BUDOWY LINII BEZPOŚREDNICH.

Rzeczywiście tego rodzaju rozwiązania w obecnym stanie prawnym są bardzo trudne, a wręcz niemożliwe do realizacji, co z kolei poważnie utrudnia dalszy rozwój instalacji PV.

Z drugiej jednak strony w raporcie potwierdzono, że głównym motorem napędowym rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce są KORZYSTNE PROGRAMY POMOCOWE, ULGI PODATKOWE ORAZ STOSUNKOWO PROSTY MODEL ROZLICZANIA WYPRODUKOWANEJ ENERGII.