1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa przekształcająca prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo ich własności. Jak informuje portal Prawo.pl USTAWODAWCA MA ZAMIAR DOKOŃCZYĆ PROCES PRZEKSZTAŁCENIA.

Rzeczywiście od przeszło dwóch lat proces ten NASTRĘCZA WIELU TRUDNOŚCI, zarówno organom administracji, sądom wieczystoksięgowym, czy spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, jak i samym mieszkańcom. Wyrazem tego stanu rzeczy jest KILKA NOWELIZACJI USTAWY PRZEKSZTAŁCENIOWEJ ORAZ SZEREG RÓŻNEGO RODZAJU INTERPRETACJI WYDANYCH DO NIEJ.

Tymczasem nadal w wielu miejscach mamy do czynienia z sytuacją, w której POD CHODNIKAMI, DROGAMI CZY PLACAMI ZABAW NIE DOSZŁO DO UWŁASZCZENIA – co jest konsekwencją wadliwie skonstruowanych przepisów.

Ustawodawca ma zamiar naprawić ten błąd, nowelizując ustawę przekształceniową tak, aby OBJĘŁA TAKŻE GRUNTY ZABUDOWANE JEDYNIE TEGO RODZAJU INFRASTRUKTURĄ.