Partnerstwo publiczno-prywatne pozwala na zwiększenie efektywności realizacji zadań publicznych. Dlatego warto wykorzystywać je także w obszarze poprawy efektywności energetycznej. OD NOWEGO ROKU POJAWIĄ SIĘ NOWE MOŻLIWOŚCI PRAWNE W TYM OBSZARZE.

Na mocy noweli ustawy o efektywności energetycznej, prawodawca dokonał zmian umożliwiających szerokie zastosowanie PPP przy tego rodzaju inwestycjach. PRZEPISY WEJDĄ W ŻYCIE 1 STYCZNIA 2022 ROKU.

Zgodnie ze zmianami przy wyborze dostawcy usług związanych z poprawą efektywności energetycznej TRZEBA BĘDZIE STOSOWAĆ REGULACJE USTAWY O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM.
Chodzi tu przede wszystkim o umowy o poprawę efektywności energetycznej finansowane w całości lub w części przez dostawcę usług związanych ze zużyciem energii.

Co niezwykle istotne z punktu widzenia finansów państwowych i samorządowych, a jednocześnie popularyzacji idei PPP, ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU PUBLICZNEGO WYNIKAJĄCE Z TEGO RODZAJU UMÓW NIE BĘDĄ WPŁYWAĆ NA POZIOM DŁUGU PUBLICZNEGO ORAZ DEFICYTU SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Jednak warunkiem zastosowania tego rozwiązania będzie PRZEJĘCIE WIĘKSZOŚCI RYZYKA BUDOWY I UTRZYMANIA PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO.