Obowiązek prowadzenia online właściwie wszystkich postępowań zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego to prawdziwa rewolucja dla całego rynku. Jednak nadal nie udało się przygotować darmowych narzędzi w pełni obsługujących te postępowania.

PRACE NAD PORTALEM E-ZAMÓWIENIA TRWAJĄ WŁAŚCIWIE OD 2014 ROKU, ale przez ostatnie lata kilkakrotnie zmieniono odpowiedzialnego za ich prowadzenie oraz poszukiwano wykonawców zajmujących się budową systemu.

W związku z tymi problemami uruchomiono TYMCZASOWE ROZWIĄZANIE w postaci miniPortalu Bis, funkcjonującego w oparciu o ePUAP.

Jednocześnie opracowywanie portalu e-Zamówienia po raz kolejny się opóźnia. Warto pamiętać, że prace miały zakończyć się właściwie przed wejściem w życie nowego Prawa zamówień publicznych, tymczasem OBECNIE ZAKŁADANY TERMIN DO KONIEC I KWARTAŁU PRZYSZŁEGO ROKU.

Jak przekazuje Urząd Zamówień Publicznych aktualnie trwają testy modułu składania i otwierania ofert.

W każdym razie po raz kolejny okazuje się, że CYFRYZACJA SFERY PUBLICZNEJ ROZBIJA SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM O TRUDNOŚCI WE WDRAŻANIU WŁAŚCIWYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH.