Ceny materiałów budowlanych rosną w szybkim tempie, co z kolei dla inwestorów i wykonawców oznacza poważne problemy. Trudno oszacować koszty inwestycji, a wobec trudności z renegocjacją kontraktów niektórzy wykonawcy wolą zejść z budowy.

Oczywiście w większości przypadków umowy budowlane są podpisywane z dużym wyprzedzeniem przed rozpoczęciem samych prac. Stąd często kontrakty były finalizowane W ZUPEŁNIE INNYCH REALIACH CENOWYCH.

To kolejny dowód na to, jak istotne jest zawarcie w takich umowach KLAUZUL WALORYZACYJNYCH. Niestety, ciągle zbyt rzadko spotykanych na rynku.

Konieczność ustalenia zasad ewentualnej zmiany umowy dotyczy zarówno dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych, jak i inwestycji mieszkaniowych. W tym drugim przypadku może okazać się szczególnie potrzebny inwestorom i wykonawcom DZIAŁAJĄCYM NA RYNKU BUDOWY DOMÓW.

Poza tym warto wspomnieć, że spore problemy – pomimo zmian prawa – nadal notuje się w przypadku waloryzacji zamówień publicznych. PUBLICZNI INWESTORZY POZOSTAJĄ NIECHĘTNI RENEGOCJOWANIU UMÓW.

W każdym razie wzrosty cen materiałów stawiają niektórych wykonawców przed koniecznością analizy, czy bardziej opłacalne dla nich nie jest ZEJŚCIE Z BUDOWY.