W czasie wychodzenia z kryzysu poważne inwestycje infrastrukturalne z pewnością będą odgrywać kluczową rolę. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na program budowy dróg. Jednak CZY UDA SIĘ ZREALIZOWAĆ JEGO ZAŁOŻENIA?

Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku zakłada REALIZACJĘ PONAD 2,5 TYS. KM DRÓG SZYBKIEGO RUCHU oraz sfinalizowanie trwających już inwestycji o łącznej długości przeszło 4 tys. km. Realizacja planów będzie oznaczać dokończenie budowy sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Wartość tego programu opiewa na kwotę blisko 300 mld zł, przy czym w założeniach większość potrzebnych środków ma zostać wygospodarowana w budżecie krajowym.

Jednak biorąc pod uwagę takie czynniki, jak SKOKOWY WZROST CEN MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, POGŁĘBIAJĄCE SIĘ PROBLEMY ZE ZNALEZIENIEM PRACOWNIKÓW DO BRANŻY BUDOWLANEJ, czy przedłużający się czas załatwiania różnego rodzaju spraw administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, można mieć wątpliwości czy te ambitne założenia uda się wdrożyć w zakładanym terminie.