Dobra koniunktura na rynku nieruchomości nie rozwiązała wszystkich problemów deweloperów. Wręcz przeciwnie – ogromne zainteresowanie kupnem mieszkania niektóre z nich jeszcze spotęgowały.

Z badań portalu Rynekpierwotny.pl wynika, że do najpoważniejszych trudności, z jakimi mierzą się deweloperzy zalicza się NIEDOBÓR GRUNTÓW, WZROST CEN MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ PRZEWLEKŁE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE.

W tym ostatnim zakresie podstawowym problemem pozostaje ZBYT DŁUGI CZAS OCZEKIWANIA NA WYDANIE STOSOWNYCH DECYZJI CZY DOKONANIE WPISU W KSIĘGACH WIECZYSTYCH.

Nie ma wątpliwości, że tego rodzaju okoliczności – zwłaszcza wydłużenie procedur – oznacza konieczność ponoszenia przez deweloperów WIĘKSZYCH KOSZTÓW.

Niestety, niewiele wskazuje na to, aby sytuacja ta miała ulec zmianie. Stąd, zwłaszcza w przypadku poważnej przewlekłości, rozważyć SKORZYSTANIE Z REGULACJI MAJĄCYCH NA CELU ZABEZPIECZYĆ STRONĘ PRZED ZBYT DŁUGIM ROZPATRYWANIEM JEJ SPRAWY.