Zapowiadana na najbliższy czas likwidacja dotychczasowych sposobów rozliczania energii wyprodukowanej przez prosumentów jest jedną z najważniejszych kwestii właściwie dla całego rynku energetyki odnawialnej. Tymczasem – jak się okazuje – KSZTAŁT ZMIAN NIE JEST JESZCZE PRZESĄDZONY.

W toku rządowego procesu legislacyjnego Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaproponowało CAŁOŚCIOWĄ REFORMĘ SYSTEMU PROSUMENCKIEGO, ZAMIAST JEGO LIKWIDACJI.

Wspomniany resort postuluje JEDNOCZESNE FUNKCJONOWANIE MODELU SPRZEDAŻOWEGO ORAZ OPUSTOWEGO.

Co istotne Ministerstwo Rozwoju stanęło na stanowisku, że obecne rozwiązania są zgodne z prawem unijnym, a więc planowana likwidacja systemu opustów nie powinna być argumentowana koniecznością realizacji dyrektyw wspólnotowych.

W każdym razie w rządzie pojawiła się koncepcja zakładająca wprowadzenie systemu, w którym prosument miałby możliwość odbioru takiej samej ilości energii, jaką wprowadził do sieci, A JEDNOCZEŚNIE MIAŁBY OBOWIĄZEK PONOSZENIA PEŁNYCH OPŁAT ZMIENNYCH DYSTRYBUCYJNYCH.