Do skutecznej inwestycji w odnawialne źródła energii potrzebne są przede wszystkim dwie rzeczy: technologie i odpowiednie grunty. Współpraca posiadających te zasoby może przynieść bardzo dobre rezultaty, dlatego WARTO ROZWAŻYĆ REALIZACJĘ INFRASTRUKTURY OZE NA GRUNTACH ROLNYCH.

Przedsiębiorcy działający w branży rolnej przeważnie są posiadaczami DUŻYCH POWIERZCHNI GRUNTÓW, które nie zawsze nadają się do efektywnej uprawy. Za to można je spożytkować chociażby DO BUDOWY FARM FOTOWOLTAICZNYCH.

Dzięki temu zarówno rolnicy, jak i przedsiębiorcy zajmujący się technologiami OZE mogą efektywnie połączyć siły, tym bardziej, że na POWAŻNE INWESTYCJE W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ MOŻNA POZYSKAĆ SPORE FUNDUSZE.

Z punktu zaś widzenia rolnika takie spożytkowanie gruntów WIĄŻE SIĘ Z ZAPEWNIENIEM STAŁEGO ŹRÓDŁA GOTÓWKI z tytułu ich dzierżawy; możliwości rozwoju gospodarstwa, jako przyjaznego środowisku, czy wpisania się w STRATEGIĘ REDUKCJI CO2.

Oczywiście osiągnięcie tych celów wymaga przede wszystkim wybrania najbardziej optymalnej formy współpracy oraz skorzystania z właściwego finansowania, przykładowo ze źródeł unijnych, czy programów rządowych.