Podpis Prezydenta pod ustawą „lokal za grunt” kończy proces legislacyjny. Już za kilka tygodni GMINY BĘDĄ MOGŁY SPRZEDAWAĆ SWOJE GRUNTY DEWELOPEROM, ROZLICZAJĄC CENĘ W ZAMIAN ZA PRZEKAZANE IM MIESZKANIA.

Celem ustawy jest uwolnienie nieruchomości gminnych nadających się na budownictwo mieszkaniowe, a tym samym ZWIĘKSZENIE PODAŻY TEGO TYPU GRUNTÓW.

Jednocześnie gmina będzie mogła wykorzystać pozyskane w tym trybie lokale NA REALIZACJĘ SWOICH ZADAŃ Z ZAKRESU POLITYKI MIESZKANIOWEJ, KULTURALNEJ, EDUKACYJNEJ BĄDŹ ZDROWOTNEJ.

O zbyciu gruntów będzie rozstrzygać w drodze uchwały rada gminy, wskazując w niej LICZBĘ I POWIERZCHNIĘ LOKALI BĄDŹ BUDYNKÓW, JAKIE BĘDZIE ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ JEJ DEWELOPER.

Ponadto uchwała będzie musiała określać także parametry, minimalny standard, lokalizację oraz cenę 1m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku.

W każdym razie jasne jest, że SUKCES NOWEGO MECHANIZMU BĘDZIE ZALEŻAŁ OD POSTAWY SAMORZĄDÓW. Pozostaje więc mieć nadzieję, iż lokalne władze będą bardziej otwarte na współpracę, niż chociażby w przypadku „lex deweloper”. W przeciwnym razie nowa ustawa okaże się martwym prawem.