Według danych Institute for Renewable Energy / Instytut Energetyki Odnawialnej rok 2020 był pod wieloma względami rekordowy dla branży OZE – zwłaszcza fotowoltaiki. Prognozowany, dalszy rozwój tego sektora OZNACZA NOWE PERSPEKTYWY BIZNESOWE DLA WIELU BRANŻ.

W ubiegłym roku wydano warunki przyłączeniowe dla instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,4 GW, a obecnie większość projektów PV charakteryzuje się mocą ok. 1 MW. Jednak NAJWIĘKSZE ZAINTERESOWANIE DOTYCZY DUŻYCH PROJEKTÓW, W POSTACI FARM FOTOWOLTAICZNYCH.

Jednak rozwój tego sektora rynku energetyki odnawialnej wymaga sporych nakładów, sprostania licznym wymaganiom formalnoprawnym, a przede wszystkim POZYSKANIA ODPOWIEDNIEGO GRUNTU.

Ostatnia z tych kwestii stanowi dużą szansę dla ROLNIKÓW POSIADAJĄCYCH SPORE NIEUŻYTKI, nadające się pod budowę farm PV – a więc przede wszystkim DOBRZE NASŁONECZNIONE.

Z tego względu WSPÓŁPRACA POMIĘDZY BRANŻĄ OZE A AGROBIZNESEM może przynieść bardzo duże korzyści dla obydwu stron.

Z punktu widzenia rolnika jest to przede wszystkim możliwość zabezpieczenia stałego źródła dochodu, wynikającego z WIELOLETNIEJ DZIERŻAWY GRUNTU, KTÓRY CZĘSTO NIE NADAJE SIĘ DO EFEKTYWNEJ PRODUKCJI ROLNEJ.