Co prawda dane makroekonomiczne pokazują, że polska gospodarka ciągle trzyma się całkiem nieźle, jednak nie ma wątpliwości, że sporo branż boryka się z bardzo poważnymi trudnościami. WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDZIĄ NA NIE MOŻE OKAZAĆ SIĘ UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA.

Założeniem tego postępowania jest maksymalne ograniczenie formalności oraz zapewnienie szybkości i sprawności restrukturyzacji.
Uproszczona restrukturyzacja – BĘDĄCA SPECJALNYM RODZAJEM POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU – rozpoczyna się po dokonaniu przez dłużnika obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Warunkiem obwieszczenia jest ZAWARCIE UMOWY Z DORADCĄ RESTRUKTURYZACYJNYM oraz PRZYGOTOWANIE PROPOZYCJI UKŁADOWYCH, SPISU WIERZYTELNOŚCI I WIERZYTELNOŚCI SPORNYCH.

Natomiast wniosek o zatwierdzenie układu musi wpłynąć do sądu w ciągu czterech miesięcy od dnia obwieszczenia.

Jednocześnie z trybu uproszczonej restrukturyzacji DŁUŻNIK MOŻE SKORZYSTAĆ TYLKO RAZ.

W każdym razie powodzenie restrukturyzacji zawsze – a więc także w tym przypadku – zależy przede wszystkim od WŁAŚCIWEGO PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWANIA, w tym zwłaszcza propozycji układowych.