Już za kilka dni Sąd Najwyższy ma podjąć niezwykle istotną uchwałę w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Co prawda jej treść będzie odnosić się do uprawnień konsumentów, jednak NIE OZNACZA TO, ŻE PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY TEGO RODZAJU KREDYTY SĄ POZBAWIENI SZANS NA WYGRANĄ.

Oczywiście przedsiębiorcy-frankowicze nie posiadają statusu konsumenta, co z kolei nieco utrudnia dochodzenie ich praw przed sądem.

W takich przypadkach należy odwoływać się do OGÓLNYCH ZASAD PRAWA ZOBOWIĄZAŃ, zwłaszcza dotyczących BEZWZGLĘDNEJ NIEWAŻNOŚCI UMOWY.

Stąd najczęściej w sprawach inicjowanych przez przedsiębiorców-frankowiczów przeciwko bankom, powodowie odwołują się do NIEZGODNOŚCI KREDYTU DENOMINOWANEGO LUB INDEKSOWANEGO DO WALUTY SZWAJCARSKIEJ Z PRZEPISAMI PRAWA BANKOWEGO.

W każdym razie wykazanie, że w tego rodzaju kontraktach zawarto klauzule uznawane w obrocie konsumenckim za abuzywne, MOŻE STANOWIĆ ARGUMENT ZA NIEZGODNOŚCIĄ Z PRAWEM UMÓW KREDYTOWYCH.

Z tego punktu widzenia spodziewana uchwała Sądu Najwyższego będzie mieć znaczenie także dla przedsiębiorców posiadających kredyty frankowe.