1 kwietnia wejdą w życie przepisy stanowiące podstawę prawną do realizacji programu Lokal za Grunt. Jej podstawowym założeniem jest UMOŻLIWIENIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SAMORZĄDEM A DEWELOPERAMI, poprzez przekazanie gruntów komunalnych pod budownictwo mieszkaniowe, z częściowym rozliczeniem ceny nabywanymi od inwestora przez gminę mieszkaniami lub lokalami użytkowymi.

Warto podkreślić, że w ramach tego programu NAJEMCY BĘDĄ MOGLI UBIEGAĆ SIĘ TAKŻE O DOPŁATY DO CZYNSZU NA PODSTAWIE „MIESZKANIA NA START”.

Poza tym gminy zyskają możliwość sprzedaży w trybie „Lokal za Grunt” nieruchomości przeznaczonych im z Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Oczywiście same KOSZTY NABYCIA NIERUCHOMOŚCI I REALIZACJI INWESTYCJI BĘDĄ PONOSZONE PRZEZ INWESTORÓW.

Jednak udział gmin w programie nie jest obowiązkowy i zależy od PODJĘCIA STOSOWNEJ UCHWAŁY PRZEZ ICH RADY. Sama zaś sprzedaż nieruchomości ma następować w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

To z kolei rodzi pytanie, czy gminy w ogóle będą zainteresowane taką inicjatywą