Perturbacje gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa powodują ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA RESTRUKTURYZACJĄ, zwłaszcza w jej uproszczonej formie wprowadzonej na mocy przepisów „tarczy antykryzysowej”. Tymczasem ustawodawca ma zamiar wprowadzić do Prawa restrukturyzacyjnego różnego rodzaju ułatwienia już na stałe.

Chodzi tu zarówno o planowane zmiany w regulacjach dotyczących POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU, jak i zakładane zdecydowane zwiększenie cyfryzacji postępowań restrukturyzacyjnych.

W pierwszym zakresie ustawodawca ma zamiar po prostu wprowadzić do Prawa restrukturyzacyjnego ROZWIĄZANIA ZNANE Z UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA, które w ostatnich miesiącach zdobyło sporą popularność.

W założeniu znowelizowane postępowanie o zatwierdzenie układu będzie rozpoczynać się poprzez OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO, a do dokonania tej czynności konieczne będzie opracowanie między innymi WSTĘPNEGO PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO.

Natomiast w zakresie cyfryzacji spraw restrukturyzacyjnych, ustawodawca planuje NOWELIZACJĘ REGULAMINU URZĘDOWANIA SĄDÓW, pozwalającego na wydawanie dokumentów i ich odpisów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.