28 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła politykę rządu w zakresie rozwoju PPP w Polsce. Jacek Kosiński jest w grupie doradców Ministerstwa Rozwoju. Przyjęty przez rząd dokument zakłada, że do końca 2020 roku zawartych zostanie około 100 umów PPP. Współpracowaliśmy z Ministerstwem Rozwoju podczas analizy sytuacji PPP w Polsce, a później przy przygotowywaniu propozycji działań mających na celu rozwój PPP, w tym nowelizacji ustawy o PPP. Proponowana nowelizacja przewiduje m.in.: zmiany w podatku od nieruchomości oraz podwyższenie opłat parkingowych w centrach miast. Jacek Kosiński powiedział, że „od lat zajmujemy się PPP doradzając klientom z sektora prywatnego i publicznego w wielu projektach, a także organizując szkolenia i konferencje. Mam nadzieję, że piątkowa decyzja rządu pozwoli na wypromowanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako jednej z metod realizacji projektów inwestycyjnych.”