Jacek Kosiński oraz Paweł Jadczak reprezentowali firmę Alara prowadzącą sieć luksusowych hoteli na Riwierze Morza Śródziemnego w precedensowej sprawie przeciwko biuru podróży Itaka. Spór dotyczył niewykonania umów w zakresie długoterminowego użytkowania obiektów hotelowych. Jednym z kluczowych elementów sprawy rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy w Opolu było ustalenie, jaki prawo materialne należy stosować do umowy pomiędzy stronami. Sąd podzielił nasz pogląd, iż właściwym jest prawo obce (w tym przypadku tureckie) i uwzględnił w całości roszczenie klienta kancelarii.