Przeciągające się postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą spowodowało unieważnienie zamówienia w trybie in-house na odbiór odpadów komunalnych w Warszawie przez MPO Sp. z o.o. Teraz zamówienie trzeba będzie rozpisać na nowo – w trybie konkurencyjnym. Eksperci z kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni reprezentowali w sprawie m.st. Warszawę. 

Zamówienie in-house dotyczyło odbioru przez MPO Sp. z o.o. wszystkich odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. przez 4 lata z terenu nieruchomości położonych w m.st. Warszawie, na których zamieszkują mieszkańcy. Wartość zamówienia to ponad 520 mln zł netto. Odwołania do KIO w sprawie zamówienia wniosły firmy Suez i BYŚ podnosząc, że udzielenie in-house narusza konkurencję.

In-house to zamówienie z wolnej ręki, udzielone spółce zależnej od zamawiającego, która ponad 90% działalności wykonuje tylko dla zamawiającego. W takiej sytuacji wykonawca jest traktowany tak, jakby był częścią zamawiającego. Jedynie formalnie jest wyodrębnioną spółką. Dlatego nie może tutaj dojść do naruszenia konkurencji. Tego typu sprawy są nadal precedensowe w Polsce, do tej pory było ich zaledwie kilka – tłumaczy Jacek Kosiński z kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni, która w sprawie reprezentowała m.st. Warszawę.

Zamawiający postanowił unieważnić zamówienie, w związku z brakiem możliwości zakończenia negocjacji w terminie umożliwiającym zapewnienie ciągłości świadczenia usług. Z tego powodu zamówienie na odbiór odpadów komunalnych zostanie rozpisane na nowo, ale tym razem w trybie konkurencyjnym, np. w formie przetargu. Zamówienie in-house miało obowiązywać na 4 lata, teraz ten czas może być krótszy.

W skład zespołu reprezentującego m.st. Warszawę wchodzili: adwokat Jacek Kosiński – szef zespołu oraz mec. Paweł Jadczak i mec. Łukasz Goniak z kancelarii Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni.