Od dłuższego czasu eksperci wskazują na narastające problemy z siecią energetyczną, wywołane chociażby dynamicznym rozwojem fotowoltaiki. Nie ma wątpliwości, że ich rozwiązanie staje się coraz pilniejszym zadaniem.

Wśród możliwych do wprowadzenia recept należy wymienić POPULARYZACJĘ MAGAZYNÓW ENERGII, które ciągle stanowią rzadko spotykaną inwestycję. Przede wszystkim ze względu na jej koszt i PRZESZKODY ADMINISTRACYJNE.

Ostatnio Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zarekomendowało także WSPÓŁDZIELENIE PRZYŁĄCZY DO SIECI PRZEZ ŹRÓDŁA WIATROWE I FOTOWOLTAICZNE.

Metoda ta pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zrealizowanych przyłączy. Dzięki niej instalacje PV dostarczają prąd w okresach swojej największej efektywności, elektrownie wiatrowe zaś W NOCY ORAZ W MIESIĄCACH O NIŻSZYM POZIOMIE NASŁONECZNIENIA.

Z pewnością jest to bardzo ciekawa idea, wymagająca jednak bardziej strategicznego planowania inwestycji.

Tego zaś ciągle brakuje, chociażby przez piętrzące się przed inwestorami TRUDNOŚCI W ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI, wynikających z obowiązującego prawa.