Ministerstwo Infrastruktury przyjmuje wnioski na zagospodarowanie kolejnych obszarów na Bałtyku przeznaczonych do budowy farm wiatrowych. Jakie kryteria zdecydują o wyborze wykonawców?

Kluczowym kryterium będzie ZAPROPONOWANY SPOSÓB SFINANSOWANIA INWESTYCJI – w tym za pomocą środków własnych, pożyczek, kredytów oraz dofinansowania ze środków publicznych.

Resort zdecydował, że będzie brał pod uwagę także zakładaną efektywność wykorzystania strefy – przy założeniu, że wyniesie ona minimum 8 MW na km2 – posiadanie przez inwestora odpowiedniego zaplecza oraz doświadczenie związane z magazynowaniem energii.

Wybrani wykonawcy mają stać się UCZESTNIKAMI DRUGIEMU ETAPU WSPARCIA OFFSHORE NA BAŁTYKU.

W etapie tym kontrakty różnicowe będą przyznawane w drodze aukcji, których wygranie będzie możliwe po zaproponowaniu najniższej możliwej ceny energii.