Kolejki do wpisu w księdze wieczystej w niektórych miastach przekraczają już rok. Standardem jest oczekiwanie na wpis co najmniej kilka miesięcy. Ustawodawca przygotował zmiany, które mają zdecydowanie usprawnić działalność sądów wieczystoksięgowych.

Projekt zmian przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości sprowadza się do dwóch zasadniczych kwestii: UMOŻLIWIENIA NOTARIUSZOM WPISYWANIA DO KSIĘG WIECZYSTYCH ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU ORAZ HIPOTEKI oraz zobowiązania banków do zwrotu marży ubezpieczeniowej pobieranej przez kredytobiorców w okresie oczekiwania na wpis.

Podmiot wnioskujący o wpis będzie miał wybór: ALBO ZŁOŻY WNIOSEK DO SĄDU WIECZYSTOKSIĘGOWEGO, ALBO DO NOTARIUSZA.
Oczywiście skutki takiego wpisu będą takie same.

Nie ma wątpliwości, że tego rodzaju propozycja ma wręcz rewolucyjny charakter. JEDNAK NIE WYDAJE SIĘ, ABY JEJ WPROWADZENIE AUTOMATYCZNIE DOPROWADZIŁO DO ROZŁADOWANIA KOLEJEK DO WPISU W KSIĘGACH.

Wynika to przede wszystkim z kwestii technicznych związanych z dokonywaniem tego rodzaju wpisów. Praktyka będzie w dużej mierze zależeć od sprawności działania systemów informatycznych obsługujących księgi. Z tego rodzaju kwestiami prawie zawsze są poważne problemy.