W najbliższym czasie pod obrady Rady Ministrów ma trafić projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Dzięki niej inwestorzy zyskają nowe formy współpracy.

W myśl projektu grupa CO NAJMNIEJ TRZECH PRYWATNYCH INWESTORÓW BĘDZIE MOGŁA POWOŁAĆ KOOPERATYWĘ, której celem będzie budowa bądź remont wspólnego domu.

Kooperatywę będzie można powołać na mocy umowy lub przez zawiązanie spółki cywilnej. W myśl projektodawców ma to UŁATWIĆ INWESTOROM ZDOBYCIE FINANSOWANIA, CHOCIAŻBY W FORMIE KREDYTU BANKOWEGO.

Poza tym kooperatywa ma zyskać możliwość NABYWANIA GRUNTÓW OD GMINY NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH. Chodzi tu o organizację przetargu ograniczonego jedynie dla kooperatyw bądź spółdzielni mieszkaniowych.

Z MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TEJ REGULACJI MAJĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZENI DEWELOPERZY, a także podmioty, które w dwóch ostatnich latach zajmowały się działalnością deweloperską albo były – zgodnie z przepisami podatkowymi – powiązane z deweloperem.