Nowe Prawo zamówień publicznych pod wieloma względami zmieniło filozofią wydatkowania środków publicznych oraz ubiegania się o kontrakty od zamawiających. Jednocześnie wprowadziło wiele nowych obowiązków, W TYM O CHARAKTERZE SPRAWOZDAWCZYM.

Zgodnie z art. 448 obowiązującego Prawa po wykonaniu kontraktu zamawiający ma obowiązek opublikowania specjalnego ogłoszenia, w którym zamieszcza informacje dotyczące ANEKSOWANIA UMOWY, POPRAWNOŚCI JEJ WYKONANIA, CZY REALIZACJI PRAC W WYZNACZONYM TERMINIE. Obowiązek ten dotyczy zamówień o wartości przekraczającej 130 tys. złotych.

Tymczasem, jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, od początku roku pojawiło się jedynie 401 ogłoszeń, co nie odpowiada liczbie kontraktów objętych obowiązkiem sprawozdawczym, a wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wymienia się BRAK ŚWIADOMOŚCI O KONIECZNOŚCI REALIZACJI TEGO RODZAJU OGŁOSZEŃ.

Ich celem – oprócz zwiększenia przejrzystości zamówień publicznych i poprawy możliwości analizy rynku – jest także zbieranie doświadczeń przez samych zamawiających.

Rzeczywiście nie ma wątpliwości, że – także zamawiający – NAJLEPIEJ UCZĄ SIĘ NA WŁASNYCH BŁĘDACH, a więc ich właściwa analiza jest kluczem dla uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.