Od pewnego czasu w polskim ustawodawstwie można zauważyć – niezwykle pozytywny – trend ułatwiania wykorzystywania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji różnego rodzaju inwestycji. Niestety korzystanie z tego typu rozwiązań, w porównaniu do wielu krajów Unii Europejskiej, ciągle jest w Polsce rzadko spotykane. Tymczasem zarówno ustawodawca, jak i partnerzy zaczynają dostrzegać korzyści płynące z partnerstwa publiczno-prywatnego, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania środków na różnego rodzaju inwestycje sektora publicznego, czy możliwość dużo bardziej elastycznego ułożenia wzajemnych stosunków, niż np. przy korzystaniu ze wsparcia unijnego. Warto wspomnieć, że szereg barier uniemożliwiających rozwój partnerstwa zostało już zniwelowanych przez ostatnie nowelizacje – a jak wskazują najnowsze projekty rządu, likwidacji mogą ulec kolejne.

Mowa tu o procedowanej na etapie rządowym noweli ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Przy tej „okazji” projektodawcy postanowili dokonać także pewnych zmian dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowela zakłada, że Zasób będzie mógł zbywać – w określonych przypadkach – swoje nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Do katalogu takich okoliczności projektodawcy włączyli także sprzedaż nieruchomości partnerowi prywatnemu oraz wniesienie jej jako wkład do spółki utworzonej przez partnerów w celu realizacji przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę fakt, że w Krajowym Zasobie Nieruchomości mają znaleźć się niezwykle atrakcyjne grunty, może okazać się, że partnerstwo publiczno-prywatne stanie się atrakcyjną formą ich wykorzystania do przeprowadzania różnego rodzaju inwestycji. To z kolei prawdopodobnie przyczyni się do dalszego rozwoju partnerstwa.