Podczas ostatniego posiedzenia rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych, co oznacza, że trafi on do prac legislacyjnych w Sejmie. Rzeczywiście – aby spełnić obietnicę uchwalenia nowego Prawa jeszcze w tej kadencji – był to właściwie ostatni moment na przekazanie projektu do Sejmu. W ostatecznym rozrachunku w projekcie nowej ustawy znalazła się zdecydowana większość pierwotnie założonych przez jego autorów rozwiązań. Wśród najważniejszych rozwiązań należy wymienić zwiększenie roli dialogu pomiędzy zamawiającym a potencjalnymi wykonawcami na etapie przygotowywania przetargu. Dzięki temu rozwiązaniu podmiot publiczny przede wszystkim zyska informacje konieczne do odpowiedniego przygotowania zamówienia, np. w zakresie wymagań technicznych jego wykonawstwa, czy najbardziej prawdopodobnej ceny. Ponadto rząd chce znacząco uprościć procedury konkursowe w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych, czy zobowiązać Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do propagowania dobrych praktyk.

 

Z punktu widzenia wszystkich wykonawców niezwykle istotne będą zagadnienia związane z waloryzacją kontraktów. Zgodnie z przepisami projektu w przypadku umów o roboty budowlane lub usługi zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawarcie klauzul waloryzacyjnych będzie obowiązkowe. Jednocześnie autorzy projektu chcą, aby klauzule te obejmowały precyzyjny mechanizm zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów istotnych dla zamówienia. Bezwzględnie jest to jedna z najważniejszych zmian, które mają zostać wprowadzone nowym Prawem. Obecnie to właśnie brak waloryzacji zawartych umów o realizację zamówienia publicznego jest jednym z najważniejszych czynników zrywania przez wykonawców kontraktów. Po prostu w wielu wypadkach – zwłaszcza dużych projektów infrastrukturalnych, których realizacja jest przewidziana na kilka lat – zmiana warunków ekonomicznych powoduje, że wykonawcy bardziej opłaca się zerwać umowę i zapłacić karę, niż narażać się na poważne straty a nawet bankructwo w wyniku dalszego prowadzenia prac. Planowany czas wejścia w życie nowego Prawa zamówień publicznych to 1 stycznia 2020 roku.