Stosowanie nowego Prawa zamówień publicznych nastręcza zamawiającym szereg problemów. Co prawda, pod wieloma względami jest to sytuacja standardowa, jednak w czasie kryzysu INWESTYCJE PUBLICZNE MAJĄ BARDZO DUŻE ZNACZENIE DLA WSPARCIA GOSPODARKI.

Zawsze wprowadzanie nowych przepisów – zwłaszcza istotnych z punktu widzenia działalności administracji, czy przedsiębiorców – zajmuje sporo czasu. Nie inaczej jest w przypadku nowego Prawa zamówień, tym bardziej, że USTAWA TA WDROŻYŁA SZEREG NOWYCH INSTYTUCJI I ROZWIĄZAŃ.

Na tego rodzaju problemy ostatnio wskazują coraz częściej przedstawiciele zamawiających – zwłaszcza samorządowcy.

Tymczasem stabilność właściwie całego systemu zamówień publicznych w dużej mierze zależy właśnie od inwestycji samorządowych, gdzie MNIEJSZE FIRMY CZĘSTO WYSTĘPUJĄ W ROLI WYKONAWCÓW, ZDOBYWAJĄC DOŚWIADCZENIE POTRZEBNE DO PRACY PRZY ZADANIACH WIĘKSZYCH ROZMIARÓW, chociażby, jako podwykonawcy.

W każdym razie w czasie kryzysu od wartości i sprawności realizacji konkursów publicznych w dużej mierze zależy kondycja wielu branż. Dlatego problemy ze stosowaniem nowego Prawa zamówień mają tak duże znaczenie.