Zgodnie z nową dyrektywą unijną o delegowaniu pracowników, wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do 30 lipca br. wprowadzić w swoich systemach prawnych nowe zasady z tym związane. Polski prawodawca rozpoczął już prace nad nowelizacją ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usługi oraz o zmianie niektórych innych ustaw – na stronie Rządowego Centrum Legislacji przed kilkoma dniami opublikowano sam projekt oraz stosowne dokumenty z nim związane. Przede wszystkim należy pamiętać, że przedmiotowa dyrektywa dotyczy przedsiębiorców delegujących swoich pracowników do wykonywania ich obowiązków zawodowych, w którymś z państw członkowskich UE. Głównym założeniem tego – warto przypomnieć szeroko dyskutowanego i wzbudzającego spore kontrowersje – aktu prawnego Unii jest objęcie każdego pracownika delegowanego taką ochroną, jaką cieszą się pracownicy w kraju, w którym odbywa się delegacja. W tym kontekście trzeba zaznaczyć, że polski ustawodawca ma zamiar rozszerzyć regulacje dotyczące delegowania pracowników także na niektóre agencje pracy tymczasowej oraz agencje pośrednictwa pracy. W praktyce oznacza to przede wszystkim swoiste zrównanie minimalnych wynagrodzeń.

 

Oczywiście przepisy wspomnianej dyrektywy obowiązują także pracodawców z innych państw Unii Europejskiej, którzy delegują swoich pracowników na terytorium Polski – znaczna część przepisów projektowanej noweli dotyczy właśnie takich sytuacji. Projektodawcy założyli, że pracodawca delegujący będzie musiał zapewnić swojemu pracownikowi warunki wynikające z przepisów Kodeksu pracy do upływu 12 miesięcy trwania delegacji. Jednak okres ten będzie mógł zostać przedłużony do 18 miesięcy. Warunkiem zastosowania takiego rozwiązania będzie złożenie przez pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy umotywowanego powiadomienia, uzasadniającego przedłużenie okresu delegacji. Organ ten zyska także uprawnienia do przeprowadzenia kontroli prawidłowości delegowania pracowników. Nowe zasady mają znaleźć zastosowanie także do delegacji trwających w momencie wejścia w życie noweli – które zostało zaplanowane na 30 lipca br., a więc na ostatni dzień wyznaczony przez na dokonanie tej czynności przez prawodawcę unijnego.